Virtualna stvarnost

Vaš posrednik između stvarnog i virtualnog svijeta

EU Web 4.0 strategija: Utrka za Metaverzumom

Budi posrednik između stvarnog i virtualnog – podijeli članak:

Europska unija je objavila svoju ambicioznu strategiju za predvodništvo u globalnom razvoju Web 4.0 i tehnologija virtualnog svijeta, pozicionirajući se na čelu revolucije metaverzuma. Ovaj obnovljeni angažman EU-a odražava njegovu odlučnost da iskoristi potencijal uronjenih svjetova, s ciljem postizanja sljedeće tehnološke tranzicije. U ovom članku ćemo istražiti ključne stupove ciljeva EU-a u metaverzumu, njegov strateški pristup, potencijalne izazove i kako planira navigirati konkurentske pejzaže u nastajućoj industriji metaverzuma.

Stup 1: Osnaživanje ljudi i jačanje vještina

Prvi stup EU-a usredotočuje se na osnaživanje pojedinaca i jačanje vještina kako bi osigurali inkluzivnost i pristup pouzdanim informacijama unutar metaverzuma. Blok nastoji uspostaviti lanac talenata putem programa Digitalna Europa i Kreativna Europa, potičući stvaranje kolektiva specijalista za virtualne svjetove. Fokusirajući se na razvoj vještina, EU želi stvoriti dobro pripremljenu radnu snagu koja će procvjetati u digitalnoj ekonomiji nakon 2030. godine.

Stup 2: Izgradnja industrijskog ekosustava Web 4.0

Drugi stup uključuje stvaranje snažnog industrijskog ekosustava Web 4.0 koji olakšava kontinuitet i suradnju među igračima u tehnološkom sektoru diljem regije. EU prepoznaje potrebu za kohezivnom platformom na kojoj se mogu povezati razni sudionici u lancu vrijednosti virtualnih svjetova i Web 4.0. Kako bi to postigli, EU predlaže uspostavu Partnerstva za virtualne svjetove pod svojom platformom Horizon Europe, što bi moglo stupiti na snagu do 2025. godine. Ovaj ekosustav podržavat će rast uronjenih tehnologija, poticati inovacije putem regulativnih pijesaka i poticati razvoj alata za stvaranje.

Stup 3: Podrška društvenom napretku i virtualnim javnim uslugama

Treći stup usredotočuje se na iskorištavanje potencijala metaverzuma za društveni napredak i unaprjeđenje javnih usluga. Inicijative poput “DestinE” (Odredište Zemlja), “Lokalni digitalni blizanci” i “Europski digitalni blizanac oceana” ima za cilj iskoristiti virtualne svjetove u svrhe poput urbanog planiranja, medicinskog istraživanja i pametnih zajednica. Dodatno, EU planira uvesti “CitiVerse”, uronjeno urbano okruženje za planiranje gradova, i “Europski virtualni ljudski blizanac” za napredak u medicinskoj industriji.

Stup 4: Oblikovanje globalnih standarda

Oblikovanje globalnih standarda ključan je stup u strategiji metaverzuma EU-a. EU ima za cilj uspostaviti otvorene i interoperabilne virtualne svjetove i tehnologije Web 4.0 kako bi se spriječila dominacija nekoliko velikih igrača. Angažmanom s dionicima upravljanja internetom diljem svijeta, EU želi promovirati svoju viziju i vrijednosti za metaverzum. Ovaj strateški pristup usklađen je s predanošću EU-a zaštiti digitalnih prava i načela, istovremeno potičući fer konkurenciju i inkluzivnost unutar metaverzuma.

Pogled Margrethe Vestager

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu prikladnu za digitalno doba, ističe potencijalne koristi Web 4.0 i virtualnih svjetova, uključujući doprinos zdravstvu, zelenoj tranziciji i boljoj anticipaciji prirodnih katastrofa. Naglašava potrebu da se stavi naglasak na prava ljudi i načela EU-a kako bi se riješili problemi vezani za privatnost i dezinformacije. Cilj EU-a je razviti otvoreno, sigurno, pouzdano, pravedno i inkluzivno digitalno okruženje za sve unutar metaverzuma.

Analiza: Put prema ambicijama EU-a u metaverzumu

Strategija Web 4.0 EU-a predstavlja značajan korak prema vođenju globalnog razvoja virtualnih svjetova i metaverzuma. Unatoč početnom skepticizmu u vezi s potencijalom metaverzuma, nedavni napretci u uronjenim tehnologijama i virtualnim svjetovima ponovno su potaknuli interes diljem svijeta. Strateški pristup EU-a, koji se temelji na Web 4.0, ima za cilj postići ravnotežu između regulacije i inovacije, osiguravajući stabilan i siguran ekosustav metaverzuma.

Koordinacija i konkurencija

Koordinacija između regulatora, službenika vlade i industrijskih organizacija bit će ključna za uspjeh ambicija EU-a u metaverzumu. Suradnja s proizvođačima hardvera i povezivanje s globalnim konkurentima u Sjedinjenim Državama i Kini bit će ključno za EU kako bi se učvrstila u globalnom metaverzumskom tržištu. Pronalaženje ravnoteže između stroge regulacije i otvorenih standarda bit će ključno za poticanje usklađenosti i poticanje rasta unutar ekosustava metaverzuma EU-a.

Rješavanje problema vezanih uz Web 3.0

Odluka EU-a da se usredotoči na Web 4.0 dok istovremeno možda zanemaruje tehnologije Web 3.0 izazvala je pitanja među stručnjacima. Međutim, takav pristup može proizlaziti iz zabrinutosti zbog nestabilnosti i regulativnih izazova povezanih s određenim platformama Web3, poput kriptovaluta. Fokusiranje na izgradnju stabilnog i reguliranog metaverzuma Web 4.0, kako bi se smanjili kibernetički kriminal i osigurala ekonomska stabilnost, usklađuje se s predanošću EU-a zaštiti prava i interese građana.

Izazovi i prilike

Kako EU stavlja fokus na trku za metaverzumom, suočit će se s konkurencijom postojećih metaverzumskih divova sa sjedištima u SAD-u i Kini. Iskorištavanje partnerstava s proizvođačima hardvera i suradnja s drugim međunarodnim igračima bit će ključni za EU kako bi učvrstila svoj položaj na globalnom tržištu metaverzuma. Postizanje ravnoteže između regulacije i inovacije, uz rješavanje problema vezanih uz zaštitu podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), bit će ključno za uspjeh EU-a.