Virtualna stvarnost

Vaš posrednik između stvarnog i virtualnog svijeta

Digitalni blizanci: prednosti, mane i primjene

Budi posrednik između stvarnog i virtualnog – podijeli članak:

Digitalni blizanci pojavili su se kao buzzword u području Industrije 4.0 i brzo postaju tehnologija na koju se poslovanja oslanjaju kako bi stekla konkurentsku prednost. Digitalni blizanci su u osnovi virtualna replika fizičkog objekta ili sustava. To je digitalna reprezentacija koja je povezana s fizičkim objektom, što omogućuje stvarno vrijeme praćenje, analizu i optimizaciju.

Što su digitalni blizanci?

Digitalni blizanci predstavljaju virtualne prikaze stvarnih fizičkih objekata unutar virtualne stvarnosti. Oni se stvaraju pomoću podataka koje prikupljaju senzori, kamere i drugi izvora koji pružaju informacije koje nalazimo na VR (ili MR) naočalama. Ti senzori pružaju podatke uživo o tom objektu i digitaliziraju te podatke, prikazujući taj objekt u virtualnom svijetu. Digitalni blizanci mogu se koristiti za razne simulacije i modeliranje fizičkih objekata i fizičkog svijeta, omogućujući pri tom bolje razumijevanje i analizu njihovih  karakteristika i performansi. Sam pojam nastao je početkom 2000tih u NASA-i.

Kako digitalni blizanci funkcioniraju?

Digitalni blizanci rade pomoću kombinacije senzora, algoritama za obradu podataka i strojnog učenja kako bi stvorili virtualnu repliku fizičkog objekta ili sustava. Povezani su s fizičkim objektom ili sustavom, što omogućuje stvarno vrijeme praćenje i analizu. Bilo kakve promjene ili fluktuacije u fizičkom objektu ili sustavu odmah se odražavaju u digitalnom blizancu, što omogućuje poslovanjima predviđanje i sprječavanje problema prije nego što se dogode. Također se mogu koristiti za optimizaciju performansi i smanjenje vremena nedostupnosti simulirajući različite scenarije i identificirajući područja za poboljšanje.

Prednosti digitalnih blizanaca


Jedna od osnovnih prednosti digitalnih blizanaca je mogućnost praćenja i optimiziranja performansi u stvarnom vremenu. Stvaranjem digitalne replike fizičkog objekta ili sustava, tvrtke mogu analizirati podatke i identificirati obrasce koji mogu pomoći u poboljšanju učinkovitosti i smanjenju vremena nedostupnosti. Digitalni blizanci se također mogu koristiti za simuliranje različitih scenarija i testiranje novih dizajna, što omogućuje tvrtkama donošenje informiranih odluka i smanjenje rizika od neuspjeha.

Na primjer, digitalni blizanac proizvodnog pogona mogao bi pružiti podatke o proizvodnom procesu u stvarnom vremenu, omogućujući voditeljima pogona da identificiraju razne zastoje i neučinkovitosti te poduzmu pravilne korektivne akcije koje će dovesti do poboljšanja rezultata. Isto tako, digitalni blizanac neke poslovne zgrade mogao bi pružiti podatke uživo o korištenju energije u toj zgradi, omogućujući upraviteljima da otkriju prilike za poboljšanja učinkovitosti.

Također, jedna od prednosti digitalnih blizanaca je njihova sposobnost da omoguće suradnju i koordinaciju između različitih timova i korisnika. Na primjer, arhitekti, inženjeri i građevinski timovi mogu za suradnju na projektiranju i izgradnji zgrade koristiti digitalnog blizanca te zgrade. To može biti vrlo korisno jer pridonosi smanjenju pogrešaka i poboljšava komunikaciju između različitih timova, što dovodi do boljih rezultata i učinkovitije izvedbe projekta.

Još jedna ključna prednost je smanjenje troškova. Identificiranjem područja za poboljšanje i optimiziranje performansi, tvrtke mogu smanjiti otpad i poboljšati raspodjelu resursa. Također mogu pomoći smanjiti troškove održavanja predviđanjem i sprječavanjem problema prije nego se dogode.

Konačno, digitalni blizanci mogu pomoći u poboljšanju sigurnosti identificirajući potencijalne opasnosti i pružajući praćenje kritičnih sustava u stvarnom vremenu. To može pomoći u sprječavanju nesreća i osiguranju usklađenosti sa sigurnosnim propisima.

Nedostaci digitalnih blizanaca


Jedan od glavnih nedostataka digitalnih blizanaca je visoki trošak implementacije. njihovo stvaranje zahtijeva značajna ulaganja u senzore, algoritme obrade podataka i strojno učenje, što može biti previsoko za manje tvrtke.

Još jedan potencijalni nedostatak je rizik od cyber napada. Budući da su digitalni blizanci povezani s fizičkim svijetom, bilo kakvo kršenje digitalnog blizanca može potencijalno dovesti do fizičke štete ili poremećaja.

Konačno, postoji rizik od preopterećenja podacima. Generiraju ogromne količine podataka, što može biti preopterećujuće za obradu i analizu. Tvrtke moraju ulagati u odgovarajuće alate za obradu podataka i stručnost kako bi učinkovito upravljale i koristile ove podatke.

Tko koristi digitalne blizance?


Digitalni blizanci se koriste u širokom rasponu industrija, od proizvodnje i energetike do zdravstva i prijevoza. U proizvodnji, digitalni blizanci se koriste za praćenje i optimizaciju proizvodnih linija, poboljšanje dizajna proizvoda i smanjenje vremena zastoja. U energetici se koriste za optimizaciju potrošnje energije, predviđanje i sprječavanje kvarova opreme i poboljšanje sigurnosti. U zdravstvu, digitalni blizanci se koriste za simulaciju i testiranje novih medicinskih uređaja i tretmana, a u prijevozu se koriste za optimizaciju upravljanja flotama i smanjenje troškova održavanja.

Digitalni blizanci također se mogu koristiti za simulaciju i testiranje različitih ideja, koncepata i planova. Na primjer, digitalni blizanac električne mreže mogao bi se koristiti za testiranje utjecaja različitih izvora energije i obrazaca potražnje na mrežu, omogućujući inženjerima da optimiziraju dizajn i rad te mreže. To može pomoći u smanjenju rizika od nestanka struje i drugih poremećaja, kao i poboljšati pouzdanost i učinkovitost električne mreže.

Zaključak


Digitalni blizanci su snažna tehnologija koja može pomoći tvrtkama da steknu konkurentsku prednost poboljšanjem učinkovitosti, smanjenjem troškova i poboljšanjem sigurnosti. Iako postoje potencijalni nedostaci i rizici, koristi koje nude daleko nadmašuju ove nedostatke. Kako tehnologija nastavlja evoluirati, možemo očekivati još inovativnije primjene digitalnih blizanaca u širem rasponu industrija.

Sve u svemu, digitalni blizanci važan su alat za tvrtke i kompanije koje žele poboljšati svoje razumijevanje i kontrolu složenih fizičkih sustava kojima barataju. Pružanjem uvida u podatke uživo i omogućavanjem suradnje i simulacije, digitalni blizanci mogu pomoći takvim organizacijama da optimiziraju svoje poslovanje i postignu bolje rezultate.